Gevraagd: advies van de schoolraad

Voor het schoolbestuur grote beslissingen neemt over de school en haar externe contacten, vraagt het schriftelijk of mondeling advies van de schoolraad. Het bestuur moet de uiteindelijke beslissing motiveren.


Gezocht: een akkoord tussen schoolraad en schoolbestuur

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en/of de directeur over dagdagelijkse problemen op school. Ze proberen tot een akkoord te komen. Lukt dat niet, dan beslist de directeur of het schoolbestuur. 


Wat broeit er nog op school? 

​Er komen klachten over te weinig toezicht aan de schoolpoort.

Wie in de schoolraad zit, mag zelf onderwerpen op de agenda plaatsen en advies geven aan het schoolbestuur. Die moet binnen een bepaalde periode antwoorden. 


Wie zit er in de schoolraad? 

● Voorzitter: Eline Descamps

● Secretaris: Nancy Buyse

● Geleding ouders: Tim Lauwyck en Eline Descamps

● Geleding leerkrachten: Griet Dierynck en Nancy Buyse

● Geleding lokale gemeenschap: Alain Verhauwaert