De Graankorrel Geluwe - Samen vooruit

De Graankorrel Geluwe, een basisschool

waar degelijk onderwijs vanuit een christelijke inspiratie wordt gegeven en

waar we samen spelen, samen leven, samen leren.


De Graankorrel Geluwe, een basisschool

waar positieve waarden en normen belangrijk zijn en

waar structuur geboden wordt om kinderen een houvast te geven.


De Graankorrel Geluwe, een basisschool

waar een enthousiast en gemotiveerd leerkrachtenteam klaarstaat

om uw kind wegwijs te maken in de wereld.


De Graankorrel Geluwe, een basisschool

waar het kind begeleid wordt met passende zorg.


De Graankorrel Geluwe, een basisschool

met een gevarieerd aanbod aan muzische, culturele, sociale en

sportieve activiteiten.


De Graankorrel Geluwe, een basisschool

die openstaat voor vernieuwingen.

De Graankorrel Geluwe, een basisschool

waar iedereen welkom is.