Op onze school streven we ernaar om de kinderen te begeleiden in hun totale ontwikkeling. Daarom geven we muzische opvoeding een volwaardige plaats binnen onze klas- en schoolwerking. Dit houdt in dat we er ons voor engageren om bij kinderen een muzische grondhouding tot ontwikkeling te brengen.


In de muzische opvoeding, waarbij de muzische talen evenwichtig aan bod komen, is er een wisselwerking tussen beschouwen en creëren. De focus ligt op het proces waardoor er ruimte is voor het exploreren. Zo kunnen de kinderen op een onbevangen manier uiting geven aan hun gedachten, fantasie, wensen en gevoelens.

Muzische vorming is geen ‘eenzaam’ gebeuren. Integendeel, het zet aan tot communicatie. Kinderen leren communiceren over wat hen beroert, wat hen bezighoudt.